OSPR

CO TO JEST OSPR?

Program rozwoju piłki ręcznej – ośrodki szkolenia sportowego młodzieży jest systemem szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej od 6 klasy szkoły podstawowej do 3 klasy ponadgimnazjalnej. Zostanie uruchomiony od września 2015 r. dzięki wsparciu środków Ministerstwa Sportu i Turystki, środków pochodzących z samorządów i od sponsorów.

ZADANIA

Szkoła podstawowa
• Zwiększenie zasięgu – odbudowanie szkolenia w tych regionach, w których piłka ręczna została zapomniana i zaniedbana
• Powiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiających piłkę ręczną, szerokie jej propagowanie szczególnie w szkołach podstawowych
• Przeprowadzanie szkoleń, pokazów i kursów dla nauczycieli
• Doposażenie w materiały edukacyjne i sprzęt sportowy

Gimnazjum
• Przeprowadzenie właściwego naboru i selekcji z wykorzystaniem ustalonych przez ZPRP parametrów i wskaźników
• Unifikacja szkolenia na poziomie młodzieżowym – wprowadzanie zatwierdzonych lub przygotowanych przez ZPRP programów nauczania piłki ręcznej w szkołach
• Doposażenie w materiały edukacyjne i sprzęt sportowy

Szkoła ponadgimnazjalna
• Doskonalenie umiejętności gry zawodników zaplecza kadr narodowych• Budowanie kariery dwutorowej
• Włączenie się do rywalizacji o czołowe miejsca w młodzieżowych ME i MŚ
• Rozbudowa grupy interesariuszy (osoby lub instytucje, których aktywność może mieć wpływ na powodzenie organizacji przedsięwzięć)

>>Galeria<<