Nasze klasy Liceum

Oznaczenia klasy Wychowawca klasy Specyfika klasy
1A LO Ewa Kaczyńska integracyjna
1B LO Ilona Branderburg-Żegnałek integracyjna
2A LO Wanda Łukomska-Dróżdż integracyjna
2B LO Joanna Danecka sportowa - piłka ręczna/LA
3A LO Małgorzata Oracz integracyjna
3B LO Aneta Paś-Pasińska integracyjna