Nasze klasy Liceum

Oznaczenia klasy Wychowawca klasy Specyfika klasy
1A LO Ewa Kaczyńska humanistyczna integracyjna
1B LO Ilona Branderburg-Żegnałek matematyczno-geograficzna;
sportowa
2A LO Katarzyna Barańska humanistyczna integracyjna
2B LO Aleksandra Małolepsza

biologiczno-matematyczna
sportowa - piłka ręczna/LA

3A LO Anna Chaberska teatralno- medialna
integracyjna
3B LO Maria Klonowska matematyczno-geograficzna
sportowa - piłka ręczna/LA