kalendarz

DATA

WYDARZENIE

31/08/2017

GODZ. 11.00

Rada Pedagogiczna, wyniki sesji poprawkowej.

Regulamin oceny n-li

31/08/2018 GODZ. 12.00

Plenarna Rada Pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny 2018/2019 - nadzór pedagogiczny.

04/09/2017

 

Godz 9

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018
 

11/09/2018

Odbiór wyników matury poprawkowej

13/.09/2018

Godz.15.30

Rada Pedagogiczna

12/09/2017

Odbiór wyników egzaminów maturalnych sesji poprawkowej.

20/09/2018

 

 

Kl I, LO/ g. 17,

 

 klasy II, III  17.30

 

 Rada Rodziców 1 przedstawiciel 18.00

Zebranie z rodzicami klas maturalnych zapoznanie z procedurami i regulaminami maturalnymi.,

a klas III Gim z regulaminem egz gimnazjalnego

Zebranie z rodzicami

Zebranie Rady Rodziców Szkoły

21/09/2018

Sprzątanie Świata.

25 lub 26 .09.2018

Łódzki Salon maturzystów

do 29/09/2018

Zebranie wstępnych deklaracji maturalnych przez wychowawców klas III LO.

Deklaracji językowych kl III Gim

Do 30/09/2018
 

Wybory do Samorządu Szkolnego (organizuje Samorząd uczniowski Gim i LO).

4.10.2018

Dzień Ochrony Zwierząt

8.10.2018

Dzień Języków

Do 13.10.2018

Złożenie do Dyrektora szkoły opinii poradni psychologiczno –pedagogicznych ( warunki i formy dostosowania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia przystępującego do egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego).

15.10.2018

Uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Ślubowanie klas I (strój galowy).

26.10.2018

17.30-19

Konsultacje dla rodziców. – tylko dla :

  • rodziców w sprawie IPETów
  • Rodzice, którzy wnioskowali o dostosowania – spotkanie z dyrektorem(podpis pod dostosowaniami)

2.11.2019

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

9.11.2018

Święto Niepodległości - akademia szkolna

11.11.2018

Święto Niepodległości uroczystości miejskie

listopad. 2018

Julianki- uroczystość związana z patronem szkoły

29.11.2018

Andrzejki

grudzień

Próbne egzaminy dla klas trzecich Gimnazjum

3.12.2018

Dzień osób niepełnosprawnych

04.12.2017

Oceny proponowane wszystkie 

6.12.2017

Mikołajki

14.12.2017

Rada Rodziców

Zebrania z rodzicami – zagrożenia,

Konsultacje -  sposoby poprawienia ocen semestralnych

22.12.20167pt GODZ. 9.00

GODZ.11.00

Jasełka szkolne.
Wigilie klasowe
Wigilia szkolna dla pracowników szkoły oraz zaproszonych gości.

23.12.2017-1/01/2018

Zimowa przerwa świąteczna
 

17.01.2019

GODZ. 15.30

Plenarna Rada Pedagogiczna – podsumowanie I semestru.)

 

18.01.2019

Koniec I semestru 18.01.2019

24.01.2018

GODZ.17.00, 17.30

17-19

Zebranie Rady Rodziców , Zebrania z rodzicami. Konsultacje u n-li kt wystawili oceny nast. Lub nkl, podanie kalendarza na sem II

18.01.2019

Koniec semestru I

11-24 luty. 2019

Ferie zimowe