Comenius

W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 przystąpił do europejskiego programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół, w ramach którego nawiązaliśmy współpracę z siedmioma europejskimi szkołami. Głównym założeniem projektu jest ukazanie muzeum jako miejsca gdzie młodzi ludzie mają sposobność poznać i zrozumieć historię i kulturę własnego narodu. Muzeum może okazać się miejscem tętniącym życiem i przyciągającym młodych ludzi z różnych środowisk w celach zarówno edukacyjnych jak i rekreacyjnych.

Cel projektu:

 • poznawanie w ramach wizyt partnerskich  oraz szkolnych zajęć tradycji krajów europejskich
 • podniesienie świadomości różnorodności kultur oraz stylów życia w Europie
 • uczenie tolerancji i szcunku dla odmiennych kultur
 • zwalczanie uprzedzeń i dyskryminacji rasowych, religijnych i innych
 • motywowanie do nauki języków obcych

Współpracujące kraje:

 • Hiszpania
 • Bułgaia
 • Słowenia
 • Rumunia
 • Turcja
 • Grecja
 • Włochy