Zajęcia dodatkowe

  •  Koło przedmiotowe – zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów
Przedmiot Dzień Nauczyciel
Geografia (Gim) Wtorek 8 lekcja p. J. Danecka
Historia (LO) Wtorek 8 lekcja p. E. Kaczyńska
Gizyka (Gim) Wtorek 8 lekcja p. W. Klimańska 
Matematyka (Gim) Czwartek 9 lekcja (co 2 tydz) p. M. Ludwik 
J. angielski Czwartek 8 lekcja p. A. Lamenta
J. niemiecki   p. M. Marciniak
Konwersacje j. angielski  1b (GIM) Środa 8 lekcja
Czwartek 8 lekcja
p.  D. Wacławska 
Koło przyjaciół biblioteki  Zzwartek 7 lekcja  p. M. Kawecka-Gałaj
Matematyka (LO)

Poniedziałek 1 lekcja
Czwartek 2 lekcja 

p I. Brandeburg-Żegnałek 
Matematyka (LO)

Poniedziałek 2 lekcja
Czwartek 7 lekcja

p. M. Klonowska 
J. polski (LO)  Czwartek 7 lekcja p. W. Łukomska 
CARITAS  1 poniedz. m-ca duża przerwa p. J. Kocot

Samorząd Uczniowski  SU G LO 

Czwartki duża przerwa 

p. D. Wacławska

p. J. Kocot
  • Przygotowanie do egzaminów 
Przedmiot Dzień Nauczyciel
Eg gimnazjalny:
Chemia, biologia 
Czwartek 1 lekcja p. E. Andrzejak,
p. A. Małolepsza
Matematyka   Piątek 8 lekcja p. L. Lalek
Matematyka   Wtorek 9 lekcja  p. M. Ludwik 
J. polski Czwartek 9 lekcja  p.  A. Węgrzynowska 
Historia Środa 8,9 lekcja p. E. Urbańczyk 
Matura:
Geografia 
Poniedziałek 7 lekcyjna  p. J. Danecka
J. polski  Czwartek 7,8 lekcja p. W. Łukomska 
J. polski  Poniedziałek 6 lekcja p. A. Paś-Pasińska
Wos Poniedziałek 8 lekcja p. M. Oracz
J. niemiecki Poniedziałek 8 lekcja  p. G. Polit 
J. angielski – konwersacja,
matura ustna
Poniedziałek 7 lekcja  p. K. Chojnacka 
Matematyka 

Poniedziałek 1 lekcja IIIA
Poniedziałek 6 i 7 lekcja IIIB

p. M. Klonowska
p I. Brandeburg-Żegnałek 

J. niemiecki Godz ustalane indywidualnie
zainteresowanymi uczniami G/LO
p. M. Marciniak
  • Konsultacje – zajęcia dla uczniów mających kłopot z opanowaniem danej partii materiału
Przedmiot Dzień Nauczyciel
Chemia 

Poniedziałek 9 lekcja
Wtorek 8 lekcja

p. E. Andrzejak 
Geografia  Wtorek 8 lekcja p. J. Danecka 
Fizyka Czwartek 9 lekcja p. W. Klimańska 
Matematyka (Gim) Środa 7,8 lekcja - 1a, 2a
9 lekcja - 2b
p. L. Lalek
Matematyka Czwartek 8, 9 lekcja - IIB, 1b p. M. Ludwik
J. angielski Wtorek 8 lekcja p. A. Lamenta
J. angielski  Wtorek 6 lekcja p. I. Łuczywek
J. niemiecki

Czwartek  9 lekcja
Poniedziałek 8 lekcja

p. G. Polit 
Historia Wtorek 9 lekcja p. E. Urbańczyk 
Pomoc w odrabianiu lekcji 

Czwartek 14-16 humanistyczne
Czwartek 9 lekcja mat –przyr

p. M. Kawecka Gałaj
p. J. Szatkowska

  • Zajęcia artystyczne, sportowe
Przedmiot Dzień Nauczyciel
Zaj artystyczne  Wtorek 7 lekcja  p. M. Kotarski 
Siłownia Poniedziałek, wtorek, piątek 15.30-17.30 p. D. Grzelak 
Treningi p. ręczna Zgodnie z harmonogramem grup ChKS  
Treningi p. ręczna Ośrodki Zgodnie z harmonogramem
grup programu ZPRP
 
Treningi LA Zgodnie z indywidualnym
harmonogramem RKS
 
Siatkówka  Czwartek 7,8 lekcja p. M. Matczak 
Koło plastyczne  Poniedziałek 7 lekcja p. J.Kocot
Zaj sportowe Wtorek 8 lekcja p. B. Wasilczyk