Wolontariat Liceum

WOLONTARIAT

Słowo wolontariat pochodzi od łacińskiego voluntarius, co oznacza dobrowolny. A zatem wolontariat to nic innego jak dobrowolna praca na rzecz innych ludzi lub też całego społeczeństwa. Osoba pracująca na zasadzie wolontariatu
to nie kto inny, jak wolontariusz, a więc człowiek, który bezpłatnie i świadomie angażuje się w dobrowolną pracę
na rzecz innych ludzi, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Wolontariusz pomimo bezpłatnie wykonywanej przez siebie pracy, zyskuje wiele korzyści niematerialnych, takich jak: satysfakcja, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny, pozyskuje nowych przyjaciół
i znajomych, a także zdobywa nową wiedzę i umiejętności.

Na terenie naszej szkoły, młodzież ma możliwość zaangażować się w następujące wolontariaty:

  • POMAGAMY POTRZEBUJĄCYM

To Akcja pod patronatem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Łodzi. Celem akcji jest niesienie pomocy ludziom starszym, chorym lub niepełnosprawnym w trudach codziennego życia. Drobne zakupy, porządki, a przede wszystkim dobre słowo, to tak niewiele dla młodych, a tak dużo dla starszych.

  • CZYTAMY RAZEM

Jest to projekt Polskiego Towarzystwa Dysleksjiz Oddziałem w Łodzi. Jego celem jest terapeutyczna pomoc dziecku z dysleksją w pokonywaniu trudności w czytaniu orazw przełamywaniu niechęci do literatury.Praca wolontariusza polega na wspólnym, systematycznym i integralnym czytaniu z dzieckiem tylko jedną godzinę lekcyjną tygodniowo.

  • SZKOLNE KOŁO CARITAS

Szkolne Koło Caritas, choć zostało powołanewe wrześniu 2005 roku, po krótkiej przerwie wznowiło swoją działalność od listopada 2010 roku. Wolontariusze SKCpod nadzorem swojego opiekuna oraz Dyrekcji, włączają się w charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą działalność Caritas. Akcje, w których SKC uczestniczy systematycznie, to: SERCE NA GWIAZDKĘ, WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM, KROMKA CHLEBA, JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA

  • WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY