Programy i podręczniki LO

Postanowienie 1 /2015

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Łodzi

z dnia 1 września 2015

W sprawie

Zestawu programów i podręczników obowiązujących w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 5 w Łodzi w roku szkolny 2015/2016

 Na podstawie

Art. 22a. 2.  USO z dnia  7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572),

rozporządzenia MEN z dnia 8 lipca 2014 r.w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników(Dz. U. poz. 909)

Dopuszczam, na wniosek nauczycieli, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej
z dnia 30.08.2015r. programy nauczania oparte na  podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zgodnie z załącznikiem 1 i 2 oraz podręczniki zgłoszone do szkolnego zestawu podręczników – załącznik 3,4

Uzasadnienie

Programy obejmujące IV etap edukacyjny,  posiadają pozytywną opinie niezależnych ekspertów, są poprawne pod względem merytorycznym i dydaktycznym, są dostosowane do możliwości uczniów liceum.

Podręczniki zgłoszone do szkolnego Zestawu podręczników są dopuszczone do użytku szkolnego i figurują na listach MEN

Programy dopuszczone do realizacji w XLIII LO w ZSO 5  -

 

Lp

Oznaczenie dopuszczenia

Przedmiot

Realizacja

 w klasach

Tytuł

1

Pol/1/12 LO

J. polski

I, II, III

Program nauczania „Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka” dla LO,T zakres podstawowy i rozszerzony.

2

Ang/1/12/LO

J. angielski

I,II,III

Program nauczania języka angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych

3

Niem/1/12/LO

J. niemiecki

I, II, III

Program nauczania języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych

4

Hist/1/12/LO

Historia

I

„Poznać przeszłość” Zakres podstawowy. Program nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych wiek XX

5

WOS/1/12/LO

WOS

I

„W centrum uwagi” Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym

6

Geo/1/12/LO

Geografia

I

„Oblicza geografii” Program nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym

7

Biol/1/12/LO

Biologia

I

„Biologia na czasie” Program nauczania biologii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym

8

Fiz/1/12/LO

Fizyka

I

„Odkryć fizykę” Program nauczania fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym

9

Chem/1/12/LO

Chemia

I

„Odkrywamy na nowo” Program nauczania chemii w
szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym

10

Mat/1/12/LO

Matematyka

I, II, III

„Matematyka w otaczającym nas świecie” Program nauczania matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym i rozszerzonym

11

WF/1/12/LO

WF

I,II,III

Program wychowania fizycznego „Wybierz zdrowie”

12

TI1/12/LO

TI

I,

„Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych” Program
nauczania Informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym

13

WOK/1/12/LO

WOK

I

Człowiek twórca kultury” Program nauczania wiedzy o kulturze w LO, T zakres podstawowy

14

Rel/1/12/LO

Religia

I,II,III

„Świadek Chrystusa” Program nauczania religii rzymskokatolickiej

15

PO/1/12/LO

Ed dla bezp.

I

„Żyję i działam bezpiecznie” Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym.

16

PP/1/12/LO

Podstawy przedsiębiorczości

I

„Przedsiębiorczość w LO”. Program nauczania przedsiębiorczości w LO

17

WF/1/09/LO

WF

I, II, III

„ Program wychowania fizycznego do klasy sportowej  o profilu lekkoatletycznym XLIII LO”.

 18

DKOS-5002-49/03

WF

I, II, III

„ Program wychowania fizycznego w liceum sportowym o profilu piłki ręcznej”.

19

PU/Prz/13/LO

Przedmiot uzupełniający

II, III

Program nauczania przyrody w szkole ponadgimnazjalnej.

20

PU/HiS/13/LO

Przedmiot uzupełniający

II, III

Historia i Społeczeństwo. Program „ Odkrywamy na nowo”.

21

PU/kult/13/LO

Przedmiot uzupełniający

II, III

„ Z kulturą za Pan brat”. Program nauczania kulturoznawstwa dla uczniów XLIII LO.

22

PU/inf/13/LO

Przedmiot uzupełniający

II, III

„ Informatyka użytkowa”. Program autorski do nauczania w liceum.

23

GPR/1/13/LO

Geografia PR

II, III

„Oblicza geografii” Geografia poziom rozszerzony

24

HPR/2/13/LO

Historia PR

II, III

„Ciekawi świata” Historia PR

25

WDŻ/1/14/LO

wdż

I, II, III

„Wychowanie do życia w rodzinie”. Program autorski do nauczania w liceum.

26

PU/oze/14/LO

Przedmiot uzupełniający

I, II, III

„Odnawialne źródła energii”. Program autorski do nauczania w liceum.

Szkolny zestaw podręczników w XLIII LO w ZSO5

KLASY PIERWSZE

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

J. angielski

Dobierane we wrześniu po testach przydzielających do grup

J. niemiecki

Dobierane we wrześniu po testach przydzielających do grup

j. polski

Nowe ZROZUMIEĆ TEKST zrozumieć człowieka. Starożytność - średniowiecze.. Klasa 1.

     D. Chemperek,

  1. Kalbarczyk

WSiP

Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX

S. Roszak,
J. Kłaczkow

Nowa Era

WOS

W centrum uwagi

A.Janicki

Nowa Era

Matematyka

MATeMAtyka 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy

W.Babiański,
L.Chańko,
D. Ponczek

Nowa Era

Fizyka

Odkryć fizykę

M.Braun,
W. Sliwa

Nowa Era

Chemia

Chemia zakres podstawowy –  seria „Odkrywamy na nowo”

Sikorski Artur

OPERON

Biologia

„Po prostu biologia”

K.Archacka,
R.Archacki
K.Spalik,
J.Stocka

WSIP

Geografia

„Oblicza geografii” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

R.Uliszak , K.Wiedermann

Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie

J. Słoma

Nowa Era

Informatyka

Bez podręczników

 

 

Przedsiębiorczość

BEZ PODRĘCZNIKA

Religia

„Moje miejsce w kościele”

Pr zbiorowa

WAM