Programy i podręczniki

Programy nauczania dopuszczone do realizacji  w Publicznym Gimnazjum nr 39 w ZSO 5.

Lp

Oznaczenie dopuszczenia

Przedmiot

Tytuł

1

Pol /1/09/ Gim

j. polski

„Świat w słowach i obrazach”

2

Ang /1/09/ Gim

j. angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas 1-3 gimnazjum kurs dla początkujących. Poziom III.0

3

Ang /2/09/ Gim

j. angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas 1-3 gimnazjum kurs kontynuacyjny poziom III.1

4

Niem /1/09/ Gim

j. niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w klasach I – III gimnazjum. Kurs podstawowy

5

Hist /1/09/ Gim

Historia

„Śladami  przeszłości” 

6

WOS /1/10/Gim

WOS

Dziś i jutro

7

Geo /1/09/ Gim

Geografia

Program nauczania „Puls ziemi”

8

Biol /1/09/ Gim

Biologia

Program nauczania  „Puls życia”

9

Biol/ 2/09/ Gim

Biologia

Program nauczania ”Świat biologii”

10

Fiz /1/09/ Gim

Fizyka

Program nauczania fizyki w gimnazjum „Spotkania z fizyką”

11

Chem /1/09/ Gim

Chemia

Program nauczania chemii w gimnazjum

12

Mat /1/09/ Gim

Matematyka

Matematyka z plusem

13

WF /1/09/ Gim

Wychowanie fizyczne

Wybierz zdrowie

14

WF /2/09/Gim

Wychowanie fizyczne

Program piłki ręcznej w klasach sportowych

15

Plast /1/09/Gim

Plastyka

Świat sztuki – program do nauczania plastyki

16

Plast/2/10/Gim

Zaj artystyczne, plastyka

Architektura

17

Muz/1/09/Gim

Muzyka

Bliżej muzyki

18

Muz /1/10/Gim

Muzyka

Gra Muzyka. Program  nauczania

19

Muz/2/10/Gim

Zaj artystyczne, muzyka

Zajęcia artystyczne muzyka

20

Tech/1/10 Gim

Zaj techniczne

Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum „Technika w praktyce”

21

WDŻ/1/09/Gim

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie.

22

WDŻ/2/10/Gim

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum.

23

AZ-3-01

Religia

Wierzyć  Chrystusowi

24

Inf/1/10/Gim

Informatyka

Informatyka dla Ciebie

25

Niem /1/09/ Gim

j. niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w klasach I – III Gimnazjum. Kurs podstawowy. (dla podręcznika „Das ist Deutsch”).

26

Plast/1/11/Gim

Zaj artystyczne, plastyka

Kraina sztuki

27

Muz1/11/Gim

Zaj artystyczne, muzyka

Autorski program nauczania zajęć artystycznych

28

Ed.b/1/11/Gim

Ed. dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Postanowienie 1 /2015

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Łodzi

z dnia 1 września 2015

W sprawie

Zestawu programów i podręczników obowiązujących w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 5 w Łodzi w roku szkolny 2015/2016

 Na podstawie

Art. 22a. 2.  USO z dnia  7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572),

rozporządzenia MEN z dnia 8 lipca 2014 r.w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników(Dz. U. poz. 909)

Dopuszczam, na wniosek nauczycieli, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej
z dnia 30.08.2015r. programy nauczania oparte na  podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zgodnie z załącznikiem 1 i 2 oraz podręczniki zgłoszone do szkolnego zestawu podręczników – załącznik 3,4

Uzasadnienie

Nauczyciele zgłosili programy nauczania innych autorów wybrane po  głębokiej  analizie, podstawy programowej do nauczania danego przedmiotu, treści programu, podręczników do klasy pierwszej oraz w oparciu o  znajomość potrzeb i możliwości uczniów uczących się w Publicznym Gimnazjum nr 39.

Programy obejmujące III etap edukacyjny,  posiadają pozytywną opinie niezależnych ekspertów, są poprawne pod względem merytorycznym i dydaktycznym, są dostosowane do możliwości uczniów gimnazjum.

Podręczniki zgłoszone do szkolnego zestawu podręczników w kl I gimnazjum są w całości dostosowane do trzyletniego okresu użytkowania, uczniom wypożyczane są bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia z biblioteki szkolnej

Programy obejmujące IV etap edukacyjny,  posiadają pozytywną opinie niezależnych ekspertów, są poprawne pod względem merytorycznym i dydaktycznym, są dostosowane do możliwości uczniów liceum.

Podręczniki zgłoszone do szkolnego Zestawu podręczników są dopuszczone do użytku szkolnego i figurują na listach MEN

Programy nauczania dopuszczone do realizacji  w Publicznym Gimnazjum nr 39 w ZSO 5.

Lp

Oznaczenie dopuszczenia

Przedmiot

Tytuł

1

Pol /1/09/ Gim

j. polski

„Świat w słowach i obrazach”

2

Ang /1/09/ Gim

j. angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas 1-3 gimnazjum kurs dla początkujących. Poziom III.0

3

Ang /2/09/ Gim

j. angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas 1-3 gimnazjum kurs kontynuacyjny poziom III.1

4

Niem /1/09/ Gim

j. niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w klasach I – III gimnazjum. Kurs podstawowy

5

Hist /1/09/ Gim

Historia

„Śladami  przeszłości” 

6

WOS /1/10/Gim

WOS

Dziś i jutro

7

Geo /1/09/ Gim

Geografia

Program nauczania „Puls ziemi”

8

Biol /1/09/ Gim

Biologia

Program nauczania  „Puls życia”

9

Biol/ 2/09/ Gim

Biologia

Program nauczania ”Świat biologii”

10

Fiz /1/09/ Gim

Fizyka

Program nauczania fizyki w gimnazjum „Spotkania z fizyką”

11

Chem /1/09/ Gim

Chemia

Program nauczania chemii w gimnazjum

12

Mat /1/09/ Gim

Matematyka

Matematyka z plusem

13

WF /1/09/ Gim

Wychowanie fizyczne

Program wychowania fizycznego „Wybieram zdrowie”

14

WF /2/09/Gim

Wychowanie fizyczne

Program piłki ręcznej w klasach sportowych

15

Tech/1/10 Gim

Zaj techniczne

Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum „Technika w praktyce”

16

WDŻ/1/09/Gim

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie.

17

WDŻ/2/10/Gim

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum.

18

Inf/1/10/Gim

Informatyka

Informatyka dla Ciebie

19

Plast/1/11/Gim

Zaj artystyczne, plastyka

Kraina sztuki

20

Muz1/11/Gim

Zaj artystyczne, muzyka

Autorski program nauczania zajęć artystycznych

21

Ed.b/1/11/Gim

Ed. dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa

22

Rel1/12/Gim

Religia

Pójść za Jezusem Chrystusem

23

Pol1/15.Gim

J.polski

Myśli i słowa

24

Plast1/15/Gim

Plastyka

Program nauczania plastyki w gimnazjum

25

Muz1/15/Gim

Muzyka

Program nauczania muzyki w gimnazjum

26

WF1/15/Gim

Wf

Program Lekka atletyka dla każdego

 

 

Szkolny Zestaw podręczników  w Publicznym Gimnazjum nr 39 w ZSO 5.

Klasa pierwsza  Gimnazjum

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

J. angielski

New English Plus

B. Wetz i wsp

OUP

Oxford Universty Press

J. niemiecki

Mit links 1

E. Kręcijewska  i In

Pearson

j. polski

Myśli i słowa

E.Nowot, J.Goweł

WSiP

Historia

„Śladami przeszłości” 1

St. Roszak

Nowa Era

Matematyka

„Matematyka z plusem 1”

+ zbiór zadań

Praca zbiorowa pod red: Dobrowolska ,

GWO

Fizyka

„Spotkania z fizyką” cz 1

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik

Nowa Era

Chemia

„Chemia Nowej Ery” 1

Kulawik, Litwin

Nowa Era

Biologia

„Puls życia 1”

M. Jefimow M.. Sękats

Nowa Era

Geografia

„Puls  ziemi 1

 R. Malarz

Nowa Era

Plastyka

Bliżej sztuki

S. Stopczyk

WSiP

Muzyka

Świat Muzyki

W. Panek

WSiP

Religia

„Spotkania ze słowem” 

Red: ks J. Szpet

Św. Wojciech Poznań

 

 Klasa druga Gimnazjum

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

J. angielski

English Plus 2,3

Ben Wetz

OUP

J. niemiecki

Mit links 2 

E. Kręcijewska  i In

Perason

j. polski

„Świat w słowach i obrazach”

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

W. Bobiński

WSiP

„Gramatyka i stylistyka 2”

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Z. Czarnecka Rodzik

WSiP

Historia

„Śladami przeszłości” 2

St. Roszak

Nowa Era

WOS

Dziś i jutro WOS  1podr. z ćw

I.Janicka

Nowa Era

Matematyka

„Matematyka z plusem 2”

+ zbiór zadań

Praca zbiorowa pod red: Dobrowolska ,

GWO

Fizyka

„Spotkania z fizyką” cz 3

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik

Nowa Era

Chemia

„Chemia Nowej Ery” 2

Kulawik, Litwin

Nowa Era

Biologia

„Świat biologii” 2

M. Kłyś J. Stawarz

Nowa Era

Geografia

„Puls  ziemi 2”

 B. Dobrosik, A Hibszer

Nowa Era

Religia

„Aby nie ustać w drodze”

Bez zeszytu ćwiczeń

Red: ks J. Szpet

Św. Wojciech Poznań

 

Klasy trzecie Gimnazjum

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

J. angielski

Longman Repetytorium Gimnazjalne (pp i pr )                                     Pearson

J. niemiecki

Mit links  3                                                                                                 Perason

j. polski

„Świat w słowach i obrazach”3

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

W. Bobiński

WSiP

„Gramatyka i stylistyka 3”

Z. Czarnecka Rodzik

WsiP

 

Kocham język Polski

  1. Rogińska

Frater

Historia

„Śladami przeszłości” 3

St. Roszak

Nowa Era

WOS

Dziś i jutro WOS  -2podr. z ćw

Iwona Janicka

Nowa Era

Matematyka

„Matematyka z plusem”3

Red:  M. Dobrowolska

GWO

Fizyka

„Fizyka i astronomia dla gimnazjum” cz4

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik

Nowa Era

Chemia

„Chemia Nowej Ery ” 3

Kulawik, Litwin

Nowa Era

Biologia

„Świat biologii”3

M. Kłys, Stawarz

Nowa Era

Geografia

„Puls  ziemi 3”

R. Malarz

Nowa Era

Edukacja dla  bezp.

Edukacja dla bezpieczeństwa

M. Borowiecki i WSP

PWN

Religia

W drodze do Emaus

Red Z Marek

WAM Kraków

Zaj artystyczne

Podręcznik do zajęć artystycznych w Gimnazjum Muzyka

E.Wachowiak

GWA