Pedagog szkolny

 

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Jolanta Szatkowska

 


Poniedziałek 9.00-13.00
Wtorek 9.00-13.00
Środa 9.00-14.00
Czwartek 12.00-16.00
Piątek 8.30-11.30
 

PSYCHOLOG SZKOLNY - Gimnazjum nr 39
mgr

 


Poniedziałek 12.30-16.30
Wtorek 11.30-16.00
Środa 8.00-15.30
Czwartek 8.00-10.00
   
 
EDUKACJA PROZDROWOTNA:

Gdański Program Prewencji Chorób Cywilizacyjnych u Dzieci i Młodzieży 

1. Zasady zdrowego odżywiania
http://www.dlazdrowia.uck.gda.pl/upload/Zasady%20zdrowego%20od%C5%BCywiania_1.pdf
2. Żywienie młodego spotrowca
http://www.dlazdrowia.uck.gda.pl/upload/%C5%BBywienie%20m%C5%82odego%20spotrowca.pdf
 
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ: 
Materiały edukacyjne kampanii "Palenie jest słabe" - prezentacja dla uczniów:
http://www.paleniejestslabe.pl/files/download/36828f15e703b8a
Strona czwartej edycji kampanii „Pozory mylą, dowód nie” - poradnik dla rodziców:
http://www.pozorymyla.pl/content/download/375/2136/file/Poradnik%20Dla%20Rodzicow.pdf

Ośrodek Rozwoju Edukacji (strona z materiałami do pobrania):
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=54:profilaktyka-uzalenie&Itemid=1148

Akcja informacyjno-edukacyjna Krajowego Biura ds. Przeciwdzialania Narkomanii:
http://dopalaczeinfo.pl/
Informator o narkotykach, objawach i skutkach ich zażywania oraz o slangu narkotykowym:
http://www.narkomania.org.pl/informacje-o-narkotykach
Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych
1. Bezpiecznie w Internecie. Kompendium wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
http://www.etoh.edu.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=170
2. Uzależnienia behawioralne. Rodzaje oraz skala zjawiska, sygnały ostrzegawcze i skutki. Kompendium wiedzy dla Rodziców.
http://www.etoh.edu.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=165
 
DORADZTWO ZAWODOWE:
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej:
1. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum 
http://www.koweziu.edu.pl/download.php?plik=KOWEZiU_Jak_pomoc_rozwijac_skrzydla.pdf
2. Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną. Broszura dla rodziców.
http://www.koweziu.edu.pl/download.php?plik=Pomagam_mojemu_dziecku_wybrac_zawod_i_szkole_ponadgimnazjalna.pdf
 
LISTA PLACÓWEK ŚWIADCZĄCYCH POMOC UCZNIOM I RODZINIE: 
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 
ul. Rzgowska 25, tel. 681-92-82
- Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii
ul. Hipoteczna 2/5, tel. 653-76-75
- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi 
ul. Wyszyńskiego 86, tel. 688-21-62
- Navicula Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
ul. Chocianowicka 198, tel 680-21-00
ul. Cedry 2, tel. 611-82-45
- Fundacja Jaś i Małgosia 
ul. Tatrzańska 105, 643-46-70
- Pomarańczowa Linia dla rodziców dzieci zagrożonych uzależnieniami
tel. 0-801 14-00-68
- Miejski Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Narkomanią
ul. Piotrkowska 67, tel. 632-75-40
- Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR
ul. Tuszyńska 106, tel. 646-40-12
- Ośrodek Terapii Rodzin 
ul. Franciszkańska 85, tel. 640-65-91
- Ośrodek Terapii Rodzin 
ul. Gdańska 29, tel. 630-24-15
- Ośrodek Wsparcia Rodziny
ul. Piłsudskiego 133, tel. 674-92-12
- Centrum Służby Rodzinie
ul. Broniewskiego 1a, tel. 684-14-60
- Fundacja Pomocy Rodzinie „OPOKA”
ul. Barlickiego 11, tel. 630-61-80
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Franciszkańska 85, tel. 640-65- 91
- Polskie Towarzystwo Dysleksji
ul. Plac Komuny Paryskiej 6, tel. 639-92-85