Kontakt

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Łodzi

ul. Królewska 13/15
tel.(042) 640-34-41
e-mail: zso5lodz@onet.eu

RADA RODZICÓW
NR KONTA 24 1020 3352 0000 1602 0009 8202

Godziny Pracy Sekrtariatu
REFERENT DS. KADROWYCH
Danuta Jurek

Od poniedziałku do piątku 8.15 - 15.45

Wydawanie zaświadczeń, legitymacji itp.
opłaty:

nr konta 55 1560 0013 2025 0000 2310 0006
1. w tytule: duplikat legitymacji szkolnej, imię i nazwisko ucznia - opłata 9zł
2. w tytule: duplikat świadectwa ukończenia szkoły, imię i nazwisko ucznia - opłata 26zł

Od poniedziałku do piątku 8.00 - 9.50 11.30 - 12.45