Kalendarz, ważne informacje

 • Do przekazania rodzicom na zebraniach w czwartek 12 stycznia kl III LO i Gim

  Prośby o odpis 1%,kl III do 19 stycznia możliwość zmiany języka (G)– tylko prawidłowo wypełniony wniosek terminy zmian w deklaracji i konsekwencje (LO)
  Korekta danych do egzaminu
  Szkolenie rodziców do egzaminu przeprowadzają po przeszkoleniu w środę wychowawcy klas -potwierdzone podpisami rodziców o harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego,  o zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie), o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali, o konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu, o ogólnych zasadach przebiegu egzaminu

  7 luty 2017 wtorek

  Rada Pedagogiczna. Organizacja pracy na II sem., info o reformie

  28 luty 2017r.

  Rada Pedagogiczna szkoleniowa 15.30 „Lekcje kreatywności”

  2,3 marca 2017r.

  Targi Edukacyjne (tylko LO)

  9 marca 2017r.

  zebranie rodziców kl II G z dyrektorem (o egzaminie Gimnazjalnym)
  kl III Gim dotyczące Naboru do szkół ponadgimnazjalnych
  klasy III LO zebranie z rodzicami:
  Wystawienie ocen proponowanych w klasach III LO.
  Wszystkim Rodzicom, którzy nie odbiorą LIBRUSA oceny zostaną przekazane za potwierdzeniem w dniu 20.03

  27,28,29 marca 2017r.

  Rekolekcje

  30 marca 2017r.

  Dzień Otwarty w L.O.

  11 kwietnia 2017r.

  Szkolenie RP – procedury egzaminacyjne – przypomnienie, sprawy bieżące

  13.04.-18.04.2017r.

  Wiosenna Przerwa Świąteczna

  19, 20, 21 kwietnia

  (zaraz po feriach!!!)

  Egzaminy gimnazjalne
  Dla uczniów Gim kl II i I dni wolne
  uczniowie klas II G przygotowanie projektów
  LO ma zajęcia wg zmienionego planu

  Rada klasyfikacyjna klas III LO

  22 kwietnia 2017r.

  Dzień Otwarty w L.O.

  25 kwietnia 2017r.

  Rada Pedagogiczna  całość - organizacja pracy w nowym roku szkolnym zatwierdzenie ocen końcowych dla uczniów klas III LO

  28 kwietnia 2017r.

  Zakończenie zajęć dla kl III LO godz. 14 lub 16 (zależy od terminarza w KO – zatwierdzanie organizacji)

  28 kwietnia 2017r.

  Święto Konstytucji, Dzień Flagi - uroczystości szkolne

  4,5 ,8 maja 2017r.

   Matury

  8 maja 2017r.

  Dzień projektów p. Klimańska, Wegrzynowska, Lalek

  18 maja 2017r.

  Gimnazjum : święto książki i czytania p. O Brzozowska A. Węgrzynowska W. Łukomska A. Pasińska -Kawecka + promocja XLIII LO w PG 39lub inny termin w maju

   

  Turniej edukacji zdrowotnej dla uczniów klas II G (organizacja n-le wf) + A. Malolepsza

  Do 10 maja 2017r.

  Należy wystawić przewidywane oceny roczne, określić zasady poprawiania

  11 maja 2017

  Zebrania z rodzicami -  informacja o przewidywanych ocenach rocznych zebrać potwierdzenia

  25 maja 2017r.

  Dzień Otwarty w L.O.

  1,2,5 czerwca 2017r.

  Termin poprawkowy egz. gim

  1 czerwca 2017r.

  Dzień Dziecka organizują SU+ n-le w-f

  1.  

  należy wystawić wszystkie oceny

  1.  

  Kiermasz używanych podręczników SU między klasami

  1.  

  Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

  19 .06. 2017r.

  Egzaminy klasyfikacyjne

  20 .06.2017

  Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej godz 13.

  23 czerwca

  Zakończenie roku szkolnego