Historia szkoły

„Z historii szkoły przy ulicy Królewskiej"

1913   Pierwsza wzmianka o szkole – Szkoła Powszechna nr 2 w Starych Chojnach.
 Była to drewniana szkoła  na posesji  przy obecnej ul. Królewskiej. Kierownikiem szkoły jest S Macińska.

1928   Kierownikiem szkoły jest P. Różalski

1931   Powstaje w tym samym budynku Szkoła Powszechna nr 3 . Kierownikiem szkoły jest  Leon Jahn

1933   Oddanie do użytku murowanego budynku szkolnego przy ul. Królewskiej
- funkcjonowała tam Szkoła Powszechna nr    2 i 3.

1936   Oddanie do użytku drugiego budynku szkolnego przy ul Królewskiej 13
- funkcjonowała tam Szkoła Powszechna nr   4. Kierownikiem szkoły jest I. Różalska

1939   Wybuch II wojny światowej  –  aresztowanie nauczycieli w tym dyrektorów szkół.

styczeń 1945   Jan Strożek, dawny nauczyciel szkoły, rozpoczyna organizację szkoły od podstaw.

20.03.1945   Powraca z wygnania dawny dyrektor szkoły Leon Jahn  i  obejmuje kierownictwo Szkoły Powszechnej nr   3

02.10.1945   Zmiana systemu szkół w Łodzi szkoła otrzymała nr 107. Kierownik L. Jahn

1952 - 1953  Polaczenie dwóch budynków łącznikiem i  dobudowanie drugiego piętra, dobudowanie sali gimnastycznej

1.09.1951   Zmiana nazwy szkoły na Szkoła Towarzystwa Przyjaciół dzieci nr 10.
Kierownikiem szkoły zostaje  F. Mierzwiński (pełni te funkcję do 30.12.1953).

1954   Część pomieszczeń szkoły wydzielono dla potrzeb XVI Liceum Ogólnokształcącego (kierownicy: od 1954  A. Sułkowski, od 1963 A. Czechowski, od 1973 A. Cuchowska). Liceum funkcjonowało w latach 1.09.1954 – 31.08.1975.

4.01.1954   Funkcję kierownika szkoły obejmuje J. Kamiński (do 30.03.1956).

1913   - Pierwsza wzmianka o szkole
          - Szkoła Powszechna nr 2 w Starych Chojnach.

1913   - Pierwsza wzmianka o szkole
          - Szkoła Powszechna nr 2 w Starych Chojnach.

1.09.1956   Kierownictwo szkoły obejmuje I Łuczyńska (do 30.08.1960).

20.09.1957   Zmiana nazwy szkoły na Szkoła Podstawowa nr 107.

01.09.1960   Kierownictwo szkoły obejmuje S. Wojciechowski (do 30.08.1963).

18.06.1960   Patronem szkoły zostaje Julian Tuwim, szkoła otrzymuje sztandar.

01.09.1963   Kierownictwo szkoły obejmuje R. Kostrzewa (do 30.08.1973).

01.09.1973   Kierownictwo szkoły obejmuje M. Stępień (do 30.08.1963).

01.09.1975   Kierownictwo szkoły obejmuje I Modzelewska (do 30.08.1988).

01.09.1988   Dyrektorem szkoły zostaje J. Rześniowiecki (do 30.08.2007).

15.05.1989   Rozpoczęcie budowy nowego skrzydła szkoły.

31.08.1990   Oddano do użytku nowe skrzydło  szkoły połączone ze starym skrzydłem parterowym  łącznikiem

01.09.1992  Powstaje XLIII Liceum Ogólnokształcące
- powołano  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, w skład którego weszły:
SP nr 107 oraz nowo utworzone XLIII LO

01.09.1999   Powstaje Publiczne Gimnazjum nr 39
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 funkcjonują SP107, Gim.39,  XLIII LO. 
Reorganizacja sieci szkół – rozpoczęcie wygaszania SP 107.

01.09.2000   w XLIII Liceum Ogólnokształcącym powstała pierwsza klasa sportowa - lekkoatletyczna

25.04.2001   nadanie Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 5 imienia Juliana Tuwima uchwałą nr  LX/1355/01 RM. Uroczystość wręczenie aktu nadania imienia  w dniu 22 października 2001 roku.

31.08.2004   Zakończono proces likwidacji (wygaszania) Szkoły Podstawowej nr 107

Od 1.09.2007   Dyrektorem szkoły jest Anna Kaczorowska.

12.06.2008   Uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego  - jednego z pierwszych w Łodzi . W Publicznym Gimnazjum nr 39 powstała pierwsza klasa sportowa – ze specjalnością -  piłka ręczna.

14.10.2008   Szkoła otrzymała nowy sztandar ufundowany przez Radę Osiedla Chojny.

22.10.2008   Uroczyste obchody 95-lecia istnienia szkoły

01.09. 2009  w XLIII Liceum Ogólnokształcącym powstała pierwsza klasa integracyjna.

16.11.2010   w holu głównym szkoły odsłonięto popiersie patrona szkoły Juliana Tuwima

Więcej wiadomości z historii szkoły przy ulicy Królewskiej:

Odtwarzając dzieje naszej szkoły udało nam sie natrafić na unikalne zdjęcia powstającego budynku szkolnego.

 

 

 

 

Jednopiętrowy budynek szkolny to tylko fragment obecnie rozbudowanego budynku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panorama z budowy wyższej wieży koscioła św.Wojciecha. Strzałka wskazuje budynek szkoły

 

 

 

 

Pierwsza wzmianka o szkole w Starych i Nowych Chojnach pochodzi z 1913 roku. Powołano wtedy Szkołę Powszechną w Starych Chojnach nr 2, a rok później w 1914 w tym samym budynku powstała Szkoła Powszechna w Starych Chojnach nr 3. W roku 1914 uczyło w niej po dwóch nauczycieli i mieściła się ona w drewnianym parterowym budynku przy ulicy Brzozowej (obecnie Gościnna, na terenie należącym obecnie do posesji Królewska 13/15). w trzech salach lekcyjnych. W roku szkolnym 1927/1928 Kierownikiem była p. Stanisława Macińskaa w dwójce uczyło już 6 nauczycieli.
W roku 1928 placówkę zakwalifikowano do rzędu szkół siedmiooddziałowych. Klasy liczyły po 60 uczniów. Trudne warunki lokalowe zmobilizowały społeczność chojeńską do budowy budynku szkolnego.
Oddano go do użytku w roku 1933. Szkoły z ulicy Brzozowej przeniesiono do nowo wybudowanego gmachu przy ulicy Królewskiej 15. Był to budynek murowany, piętrowy, w którym założono oświetlenie elektryczne.
Z uwagi na wciąż rosnącą liczbę dzieci przystąpiono do budowy kolejnej szkoły. na placu należącym do ulicy Królewskiej 13. Szkoła została oddana do użytku w roku 1936.
Funkcjonowały więc dwa oddzielne budynki, przy czym przy ulicy Królewskiej 13 mieściła się Szkoła Powszechna nr 4, zaś przy ulicy Królewskiej 15 szkoły nr 2,i 3 wszystkie szkoły nosiły imię im. Józefa Piłsudskiego.
Każda z istniejących szkół miała odrębne kierownictwo. I tak kierownikiem Szkoły Powszechnej nr 2 od 1928 roku był Piotr Różalski, nr 4 od  1931 roku Leon Jahn. W szkołach nauczali ci sami pedagodzy. Stan kadry nie zmieniał się do wybuchu II Wojny Światowej.
Po ucieczce Niemców, pod koniec stycznia 1945 roku przedwojenny nauczyciel szkoły Jan Strożek zaczął organizować placówkę od podstaw. W dniu 20 marca 1945 roku wrócił z wygnania Leon Jahn i objął na nowo kierownictwo szkoły funkcjonującej jako szkoła nr 3, ale już 2.10.1945 szkołę włączono do systemu szkół Łodzi a szkoła otrzymała nr 107.
Od sierpnia 1951 roku Szkoła funkcjonowała w dwóch oddzielnych budynkach i miała już nową nazwę Szkoły Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Nr 10. W latach 1952-53 oba budynki połączono i dobudowano drugie piętro oraz salę gimnastyczną . Od dnia 20 września 1957 roku zmieniono nazwę placówki powtórnie na Szkołę Podstawową Nr 107 w Łodzi. . W tym czasie funkcje kierownika szkoły pełnili od 1951 Józef Mierzwa, 1954 Józef Kamiński, od 1956 Irena Łuczyńska,
Od 1960 kierownikiem szkoły został Stanisław Wojciechowski, który doprowadziła do wręczenia szkole w dniu 18.06.1960 sztandaru i nadania, imienia Juliana Tuwima. od 1963 Roman Kostrzewa, od 1973 Mirosława Stępień, od 1975 Irena Modzelewska,
W tym samym budynku od początku lat pięćdziesiątych funkcjonowało XVI Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, którego od roku 1954 dyrektorem był Antoni Sułkowski, od 1963 Józef Czechowski, od 1973 roku Anna Cuchowska. Pod koniec lat siedem dziesiątych z uwagi na niż demograficzny liceum to rozwiązano.
O d 1988 –dyrektorem 107 SP był Janusz Rześniowiecki W tym czasie po reorganizacji 1.09.1992 powołano Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 , w skład którego weszły Szkoła Podstawowa nr 107 oraz nowo utworzone XLIII LO.
W roku 1999 Szkołę Podstawową Nr 107 postawiono w stan likwidacji a na jej miejsce powołano 39 Gimnazjum łącząc je z XLIII LO w zespół pod niezmienioną nazwą Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Łodzi. (Zakończenie procesu likwidacji Szkoły Podstawowej Zaplanowano na 31,08,2004).
W dniu 25 kwietnia 2001 roku Rada Miasta Łodzi uchwałą nr LX/1355/01 nadała Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Łodzi imię Juliana Tuwima. Uroczystość wręczenie aktu nadania imienia w dniu 22 października 2001 roku.
1.09.2001 W XLIII Liceum Ogólnokształcącym otwarto pierwszą klasę sportową o profilu lakkaatletyka. Klasy sportowe funkcjonują w oparciu o współpracę nauczycieli wychowania fizycznego Liceum z trenerami Rudzkiego Klubu Sportowego
Od 2007 r Dyrektorem Szkoły jest Anna Kaczorowska.
12 czerwca 2008 oddano do użytku jedno z pierwszych w Łodzi nowoczesnych boisk sportowych tzw. „Boisko wielofunkcyjne”. Boisko ma nawierzchnię poliuretanową, jest przystosowane trenowania piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa. Budowa boiska była współfinansowana przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi ,Radę Osiedla Łódź Chojny, oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”. Program realizowany jest przy współudziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
W dniu 14. 10 2008. Szkoła otrzymała nowy sztandar ufundowany przez Radę Osiedla Chojny. Uroczyste poświecenie sztandaru odbyło się w kościele pod wezwaniem św Wojciecha. Podczas tej uroczystości przedstawiciele Rady Osiedla uroczyście przekazali sztandar uczniom szkoły. Po mszy świętej młodzież wraz z nauczycielami przeszła do szkoły, gdzie uczniowie klas pierwszych rocznika 2008/2009 złożyli ślubowanie. Od tej pory sztandar towarzyszy uczniom naszej szkoły w ważnych uroczystościach szkolnych oraz oficjalnych uroczystościach miejskich.
1.09.2008 – W Publicznym Gimnazjum nr 39 powstała pierwsza klasa sportowa – ze specjalnością - piłka ręczna . Klasy sportowe funkcjonują w oparciu o współpracę nauczycieli wychowania fizycznego Gimnazjum z trenerami Chojeńskiego Klubu Sportowego.
1.09.2009 – w XLIII liceum Ogólnokształcącym utworzono pierwszą klasę integracyjną . Troje uczniów z zespolonymi dysfunkcjami uczy się wspólnie z uczniami w pełni sprawnymi. W części zajęć uczestniczy nauczyciel wspomagający.

Nazwiska i imiona kierowników - dyrektorów szkoły od jej powstania.


Nazwisko i imię Pełniona funkcja Lata pełnienia funkcji
S. Macińska Kierownik Szkoły Powszechnej nr2w Starych Chojnach do 1928
P. Różalski  

Kierownik 7 kl. Szk. Powszechnej  w Starych Chojnach nr 2


Kierownik 7 kl Szk. Powszechnej w Starych Chojnach nr 3

1928 - 1939
 

L. Jahn

Kierownik 7 kl. Szk. Powszechnej nr4 1931- 1939

I Różalska
 

Kierownik  Szkoły. Powszechnej nr 107 TPD10

 

1936-1939
L. Jahn Kierownik TPD10,  

1945-1951


F Mierzwiński

 

Kierownik TPD10 powrót do nr 107SP- 20.09.57  

29.08.1951 - 30.12.1954

 

J. Kamiński

 

kierownik 107 SP 4.1.1954-30.08 1956
 

I. Łuczyńska

 

kierownik 107 SP 1.09.56-30.08.1960
S Wojciechowski kierownik 107 SP  

30.08.1960-30.08.1963

 

R. Kostrzewa  

dyrektor 107 SP

 

1.09.1963 - 31.08.1973
M. Stępień dyrektor 107 SP  

1.09.1973 - 31.08.1975

 

I.Modzelewska  

dyrektor 107 SP

 

1.09.1975 - 31.08.1988
J. Rześniowiecki  

dyrektor 107 SP (potem 39 Gim, XLIIILO razem ZSO 5)

 

1.09.1088 - 31.08.2007
A. Kaczorowska  

dyr. ZSO nr 5 (39G+XLIIILO)

 

od 1.09.2007

Data nadania szkole imienia:

  • 5.12.1936 im J. Piłsudskiego (wszystkie 3 szkoły)
  • J.Tuwim dla 107 SP 18.06.1961
  • J.Tuwim dla ZSO5 21.10.2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irena Modzelewska

 

 

 

 

 

 

                                                     Jan Kamiński

 

 

 

 

Pierwsza strona kroniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

P. Różalski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ok. 1937 r.

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

Stanisław Wojciechowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok szkoły z boku po lewej stronie