Historia XLIII Liceum Ogólnokształcącego

Powstanie XLIII LO było inicjatywą p. dyrektora Janusza Rześniowieckiego oraz Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 107. Za utworzeniem liceum przemawiały zarówno potrzeby środowiska lokalnego, jak i fakt, iż w budynku przy ulicy Królewskiej równolegle ze szkołą podstawową w latach 1958 - 79 funkcjonowało XVI Liceum Ogólnokształcące.
•    1 września 1992 roku- nastąpiło oficjalne powołanie XLIII LO.
We wrześniu tegoż roku pierwsi jej uczniowie rozpoczęli naukę w dwóch klasach. Wychowawcą klasy IX A został p. mgr Piotr Rybiński, zaś klasy IX B – - p. mgr Anita Kaczyńska.
•   Rok 1996 - w styczniu odbyła się pierwsza studniówka, a w maju – pierwsza MATURA!
Od tej chwili co roku uczniowie klas maturalnych, a właściwie ich rodzice organizują studniówkę. Najważniejszym punktem imprezy jest uroczysty polonez i program artystyczny dotyczący życia szkoły.
•    Rok 1999 - naukę w XLIII LO rozpoczęły już cztery klasy pod opieką swoich wychowawców, czyli mgr Małgorzaty Urbaniak, mgr Bogusławy Pawlak, mgr Teresy Królikowskiej oraz mgr Wandy Łukomskiej – Drożdż. Jednakże najważniejsze było to, iż funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 XLIII LO przeniosło się do oddzielnego pawilonu, dzięki czemu jego uczniowie mogli już zdobywać wiedzę w warunkach nieporównywalnie lepszych niż najstarsze roczniki, które ze względu na trudności lokalowe - w latach 1992 - 1996 musiały część lekcji odbywać w spartańskich warunkach, w salkach katechetycznych przy kościele św. Wojciecha.
•    Rok 2000 -Kolejny nabór do XLIII LO umożliwił już otworzenie pięciu klas i po raz pierwszy zostały one ukierunkowane:
Klasa I a (matematyczno- informatyczna) – wych. mgr Jolanta Trzuskowska
Klasa I b (z programem nauczania przedsiębiorczości) – wych.mgr Mariola Jaczewska
Klasa I c - (o profilu lekkoatletycznym ) – mgr Katarzyna Snelewska
Klasa I d (europejska) – wych. mgr Katarzyna Witkowska
klasa I e (piłkarska) – wych. mgr Anna Jeziorska
•    Rok 2002 -we wrześniu naukę w liceum (już zreformowanym, bo trzyletnim) rozpoczęli pierwsi absolwenci gimnazjów. Klasy pierwsze zostały uprofilowane następująco:
-klasa I a (wych. mgr Dariusz Grzelak) – pilkarska,
-I b (wych. mgr Anna Świech) – dziennikarsko – prawna,
- I c ( wych. mgr Katarzyna Kowalczyk) – lekkoatletyczna,
- I d ( wych. mgr Elżbieta Grocholska) – europejska,
- I e ( wych. mgr Grażyna Polit) – informatyczna.
•   Rok 2003 zaowocował również otworzeniem pięciu klas o następujących profilach:
- I a – ekologicznym (wych. mgr Teresa Królikowska),
- I b – dziennikarsko - prawnym ( wych. Aneta Paś – Pasińska),
- I c - lekkoatletycznym ( wych. Tomasz Jadczak),
- I d – europejskim (wych. mgr Ewa Kaczyńska)
- I e – informatycznym (wych. mgr Ilona Brandeburg)
•    Rok 2004 – w maju odbył się ostatni tzw. „wewnętrzny” egzamin maturalny.
•    Od 2005 roku absolwenci szkoły corocznie zdają zewnętrzny egzamin maturalny
•    Od roku szkolnego 2009/2010 w szkole funkcjonuje klasa integracyjna.


Sukcesy szkoły


Już pierwsze roczniki wychowanków rzetelnie pracowały na sukcesy szkoły, jej dobry poziom oraz opinię. Od samego początku w XLIII LO rozwijało się życie kulturalne. Powstał zespół wokalny „Debiut”,który 22 maja 1995 roku został laureatem Przeglądu Piosenki w Łodzi, natomiast jego solistka zajęła I miejsce w konkurencji indywidualnej tegoż Przeglądu. Uczniowie zainteresowani dziennikarstwem mogli uczyć się tego zawodu, redagując szkolną gazetkę „Pytlę” (później „Pytlę-bis”) i „Stop”. Młodzież preferująca edukację filmowo-teatralną uczestniczyła w spotkaniach z aktorami teatrów warszawskich i łódzkich, zajęciach kółka teatralnego i filmowego. Zaowocowało to zajęciem III miejsca w eliminacjach wojewódzkich VIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Filmie Gdańsk’ 95 oraz zdobyciem wyróżnienia przez szkolny zespół teatralny „Ars longa, Vita brevis” na XIX Festiwalu Teatralnym Szkół Ponadpodstawowych w marcu 2001 roku, a także II miejscem w Konkursie Recytatorskim podczas Dni Tuwima w roku 2001.
Obecnie szkoła prowadzi ścisłą współpracę z łódzkimi teatrami oraz Centrum Filmowym „Helios 2000”, której efektem jest zdobycie cennych nagród w postaci sprzętu audiowizualnego w corocznych konkursach.
Poważnym osiągnięciem szkoły było jej przystąpienie (jako jedynej w Polsce i dwunastej w Europie) do sieci europejskich szkół firmy „Apple Computer”, co miało miejsce w roku szkolnym 1999/2000.
XLIII LO ma dobre tradycje w prowadzeniu współpracy ze szkołami zagranicznymi z Francji, Niemiec i Szwajcarii, ostatnio Ukrainy i Rumunii. Szkoła współpracowała także m.in. z Uniwersytetem Łódzkim (nie tylko przy organizacji nauczycielskich praktyk studenckich, ale także w związku z przygotowywaniem sympozjów naukowych i badań), Politechniką Łódzką, Młodzieżowym Centrum Informacji Europejskiej, Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Towarzystwem Przyjaciół Łodzi, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, a także Radą Osiedla „Chojny” (organizacja cyklicznych „Dni Chojen” i „Dyktanda na Chojnach”) oraz Ośrodkiem Ekologicznym w Łagiewnikach i Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
W szkole organizowane są ciekawe imprezy tematyczne, których celem jest przybliżanie młodzieży kultury innych narodów i zachęcanie do nauki języków obcych. W grudniu 2000 roku obchodzono „Dzień Fiński”, a od września 2002 r.- „Europejski Dzień Języków”.
W XLIII pamięta się także o problemach cywilizacyjnych i profilaktyce.
Wszystkie w/w sukcesy szkoły przyczyniły się do tego, iż w różnych rankingach XLIII LO utrzymuje się na wysokich miejscach. 20 lutego 1997 r. w rankingu Polskiej Komisji ds. „Unesco” ogłoszonym w „Gazecie Wyborczej” szkoła uplasowała się na 116 miejscu w Polsce i 6 w Łodzi, a w rankingu Newsweeka z 2003 roku opartym na procencie studiujących absolwentów znalazło się na 7 miejscu w Łodzi.
W 2005 roku uczeń XLIII LO został finalistą konkursu historycznego „Łódzkie Skrzydła”, a z egzaminu maturalnego z historii mieliśmy najlepszy wynik w województwie.
W roku szkolnym 2006/07 uczniowie zdobyli II miejsce w wojewódzkim konkursie „Moja mała ojczyzna”.