Gimnazjum - Rekrutacja

KRYTERIA REKRUTACJI

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

do Publicznego Gimnazjum nr 39 im. Juliana Tuwima


W oparciu o Ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie Oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) i wytycznych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta  Łodzi, Komisja Rekrutacyjna w Publicznym Gimnazjum nr 39 w Łodzi przyjęła następujące kryteria rekrutacji.

Do klasy pierwszej przyjmuje się:

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów spoza obwodu do publicznego gimnazjum nr 39 w Łodzi na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2016 r.

LP KRYTERIUM PUNKTACJA
Kryteria społeczne
1 rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tego samego publicznego gimnazjum co kandydat lub już do niego uczęszcza 14
2 kandydat uczęszczał, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja, do szkoły podstawowej znajdującej się w obwodzie publicznego gimnazjum, o przyjęcie do którego się ubiega 10
3 rodzeństwo kandydata uczęszcza do żłobka lub przedszkola lub innych szkół znajdujących się w obwodzie publicznego gimnazjum, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat 5
4 procentowe wyniki kandydata z części pierwszej i drugiej sprawdzianu, o którym mowa w art. 3 pkt 21a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pomnożone przez 0,2 maksymalnie 40
5 świadectwo ukończenia przez kandydata szkoły podstawowej z wyróżnieniem 5
6 co najmniej bardzo dobra ocena zachowania kandydata na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  

Wymienione kryteria potwierdzane są:

 • oświadczeniem rodziców (opiekunów prawych) kandydata, że rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tej samej szkoły podstawowej co kandydat lub już do niej uczęszcza - w odniesieniu do kryterium, o którym mowa w pkt 1;
 • zaświadczeniem wydanym przez szkołę podstawową znajdującą się w obwodzie publicznego gimnazjum, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat, że uczęszczał on do tej szkoły podstawowej w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja - w odniesieniu do kryterium, o którym mowa w pkt 2;
 • zaświadczeniem wydanym przez żłobek lub przedszkole lub inną szkołę znajdujące się w obwodzie publicznego gimnazjum, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat, że uczęszcza do nich rodzeństwo kandydata - w odniesieniu do kryterium, o którym mowa w pkt 3;
 • zaświadczeniem o szczegółowych wynikach sprawdzianu kandydata wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną - w odniesieniu do kryterium, o którym mowa w pkt 4;
 • świadectwem ukończenia szkoły podstawowej kandydata - w odniesieniu do kryteriów, o których mowa w pkt 5 i 6.

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 02 listopada 2015r.

 • W przypadku przeliczania na punkty wyników sprawdzianu po klasie VI - wynik przedstawiony w procentach z części pierwszej i wynik przedstawiony w procentach z części drugiej sprawdzianu mnoży się przez 0,2.
 • Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów.

Testy sprawnościowe do klasy sportowej


Pobierz kryteria dla uczniów do klas sportowych

ZASADY NABORU UCZNIÓW 

DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW  

PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ

NA ROK SZKOLNY 2016/2017


W PRZYGOTOWANIU

Do obwodu 

Publicznego Gimnazjum nr 39 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5

im. Juliana Tuwima, Łódź ul. Królewska 13/15.


włączone są ulice:

Antenowa cała,

Bajeczna cała,

Beniowskiego cała,

Bezpieczna cała, 

Białostocka cała

Budowlana cała

Budziszyńska cała,

Bułgarska cała, 

Cegielniana cała,

Czynna cała, 

Czytelnicza cała, 

Dachowa cała, 

Daleka cała,

Frycza - Modrzewskiego cała, 

Gładka cała, 

Gościnna cała,

Grażyny cała, 

Jutrzenki cała,

 Kluczowa cała, 

Koncertowa cała,

 Kongresowa cała, 

Kosynierów Gdyńskich cała,

Kozielska cała,

Królewska cała, 

Kwiecista cała,

Kwietniowa cała, 

Jana Bożego, św. cała,

Leszczyńskiej cała

Luźna cała, 

Łabędzkiego cała,

Łazowskiego cała, 

Matek Polskich, al. cała, 

Michała cała, 

Mieszkalna cała, 

Mocna cała, 

Mroźna cała,

Musiała Włodzimierza, cała,

Natalii cała, 

Obszerna cała,

Ofiarna cała, 

Okienna cała, 

Okręgowa cała, 

Opoczyńska cała,

Osobliwa cała, 

Pałacowa cała, 

Paradna cała, 

Płynna cała, 

Ponura cała,

Postępowa 1 - 5, 2 - 12,

Potulna cała,

Pryncypalna 1 - 115, 2 - 114,

Przedświt cała, 

Przełomowa cała,

Przesmyk cała, 

Przygodna cała, 

Przyrzeczna cała,

Radosna cała, 

Rentowna cała, 

Rycerska cała,

Rzgowska od nr 125 do końca bez nr 195 - 211,

Sarmacka cała, 

Szczanieckiej Emilii cała, 

Skalskiego Stanisława cała, 

Starościńska cała,

Strażacka cała, 

Szkolna cała, 

Średnia cała,

Trębacka cała, 

Trybunalska cała, 

Tuszyńska od nr 60 i 71 do końca, 

Ujazd cała,

Wczesna cała, 

Wesoła cała, 

Zagraniczna cała,

Żółta cała,

Żywotna cała.

Opis szkoły

Publiczne Gimnazjum nr 39 w Łodzi, to szkoła z tradycjami, w której pracują nauczyciele otwarci na potrzeby uczniów. Kadra posiada wysokie kwalifikację. Nad prawidłowym rozwojem uczniów oprócz wychowawców czuwają: pedagog szkolny, pedagodzy specjalni, psycholog, logopeda, którzy wraz z nauczycielami prowadzącymi dostosowują wymagania nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.

Nasza szkoła jest bezpieczna, kameralna, w której uczeń nie jest anonimowy.

Posiadamy monitoring, który jest dodatkowym źródłem zapewniającym bezpieczeństwo.

Sale lekcyjne są dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne. Do dyspozycji uczniów jest biblioteka z dostępem do Internetu, całodzienna opieka pielęgniarki, strefa WIFI dla uczniów, szkolny bufet ze zdrową żywnością, obiady w formie cateringu.

Rodzice mogą monitorować postępy uczniów oraz kontaktować się z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny.

Oferta zajęć dodatkowych dostosowana jest do potrzeb uczniów. Każdy nauczyciel prowadzi dodatkowe konsultacje z przedmiotu, dla uczniów zdolnych i potrzebujących wsparcia.

Szkoła posiada m.in. Certyfikat Szkoły Łowców Talentów oraz Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją. Realizowany jest międzynarodowy projekt COMENIUS "Izba pamięci naszej tożsamości - nasze muzea”.

W klasie integracyjnej, w niewielkim zespole klasowym, z nauczycielem przedmiotu współpracuje dodatkowo nauczyciel wspierający. W klasach sportowych treningi prowadzą trenerzy klasy mistrzowskiej.

Uczniowie osiągają sukcesy w różnych konkursach. Młodzież z klas sportowych zajmuje wysokie miejsca w rozgrywkach na szczeblu krajowym, często są powoływani do reprezentacji Polski w kategorii Juniorów młodszych.

Treningi odbywają się w szkole oraz na terenie CHKS i RKS.

W roku szkolnym 2016/2017 planowane jest utworzenie dwóch klas sportowych i klasy integracyjnej.


I a. Klasa sportowa - z ratownictwem medycznym.

Klasa sportowa realizująca program ministerialny „ OSPR” – piłka ręczna dziewcząt z rozszerzonym językiem angielskim oraz ratownictwem medycznym

Języki obce:
3 godziny języka angielskiego + 1 godzina dodatkowa konwersacji, 2 godziny języka niemieckiego

6 godzin treningu piłki ręcznej w ramach zajęć lekcyjnych prowadzonych na terenie CHKS lub szkoły dostosowane do planu lekcyjnego.

Zajęcia prowadzą trenerzy Chojeńskiego Klubu Sportowego. Trenerzy ściśle współpracują
z nauczycielami i rodzicami. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach ligowych.

Dodatkowo najzdolniejsi sportowcy mogą uczestniczyć bezpłatnie w zajęciach Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży Uzdolnionej. W ramach tych zajęć zawodnicy uczestniczą w zgrupowaniach szkoleniowych, otrzymują sprzęt sportowy na własność.

Uczniowie trenujący piłkę ręczną od 4 lat zajmują czołowe miejsca w rozgrywkach Gimnazjalnych piłki ręcznej oraz w Gimnazjalnych Mistrzostwach Polski. Corocznie kilkoro uczniów jest powoływanych do kadry Polski juniorów młodszych.

Zajęcia dodatkowe: koła zainteresowań, zajęcia sportowe, konsultacje z nauczycielami, zajęcia przygotowujące do egzaminów dostosowane są do potrzeb uczniów

I b. Klasa sportowa 

Klasa sportowa realizująca program ministerialny „ Lekkoatletyka dla każdego” z grupą piłki ręcznej chłopców oraz rozszerzonym językiem angielskim

Języki obce: 3 godziny języka angielskiego + 1 godzina dodatkowa konwersacji, 2 godziny języka niemieckiego

 W ramach realizacji programu Lekkoatletyka dla każdego 

6 godzin treningów w godzinach dostosowanych do planu lekcyjnego prowadzonych na terenie RKS lub szkoły.

Treningi lekkiej atletyki mogą być również elementem uzupełniającym treningów dla innych dyscyplin sportowych np.: karate, koszykówka itd. Zajęcia prowadzą trenerzy Rudzkiego Klubu Sportowego, w tym trener mistrzów Polski w biegach na 800m S. Jaszczak.

Zajęcia treningowe są bezpłatne dla uczniów. Trenerzy ściśle współpracują z nauczycielami i rodzicami.

 Grupa chłopców zainteresowana trenowaniem piłki ręcznej 

 - 6 godzin treningu piłki ręcznej w ramach zajęć lekcyjnych prowadzonych na terenie CHKS.

Zajęcia prowadzą trenerzy Chojeńskiego Klubu Sportowego. Trenerzy ściśle współpracują
z nauczycielami i rodzicami. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach ligowych.

Proponujemy dodatkowe zajęcia z matematyki i geografii w „Klubie podróżnika”

Zajęcia dodatkowe: koła zainteresowań, zajęcia sportowe, konsultacje z nauczycielami, zajęcia przygotowujące do egzaminów dostosowane są do potrzeb uczniów

I c. Klasa artystyczna (integracyjna) - "Stu Talentów"

Klasa artystyczna „Stu Talentów” - rozwijająca kreatywność w różnych dziedzinach artystycznych ( integracyjna)

Języki obce: 3 godziny języka angielskiego, 2 godziny języka niemieckiego

każdy uczeń będzie miał okazje uczestniczyć w różnorodnych wydarzeniach artystycznych
i kulturalnych (np. plenerach, warsztatach czy projektach artystycznych), które pomogą mu poznać i wzmocnić swoje mocne strony, :

Zespół klasowy liczy maksymalnie 20 uczniów w tym od 3 do 5 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczniowie realizują taką samą podstawę programową jak klasy równoległe, zaś wymagania dostosowane są do potrzeb i możliwości uczniów. Podczas zajęć, oprócz nauczyciela prowadzącego, obecny jest nauczyciel wspierający - pedagog specjalny. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą być zorganizowane zajęcia rewalidacyjne - rehabilitacja ruchowa oraz zajęcia specjalistyczne: terapia pedagogiczna, socjoterapia, logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Dla wszystkich uczniów prowadzone są zajęcia dodatkowe uwzględniające potrzeby uczniów zdolnych i potrzebujących pomocy.

Komfort pracy w niewielkim zespole klasowym daje możliwość odniesienia sukcesów dla każdego ucznia.

 

WAŻNE TERMINY DOTYCZACE NABORU NA ROK SZKOLNY 2016 - 2017


Etapy i terminarz postępowania rekrutacyjnego na podstawie Zarządzenia 4/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z 21 stycznia 2016r.

 • Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjów (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 1 czerwca 2016r. do dnia 22 czerwca 2016r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 11. lipca 2016r. godz. 12:00 do dnia 13 lipca 2016r.
 • Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu uzdolnień
 • językowych w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 16 maja 2016r. do dnia 31 maja 2016r. w postępowaniu uzupełniającym do dnia 14 lipca 2016r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu uzdolnień językowych w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 3 czerwca 2016r. oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia l5 lipca 2016r.
 • Uzupełnienie wniosków o przyjęcie do gimnazjum (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu - od dnia 21 czerwca 2016r. do dnia 28 czerwca 2016r. godz. 12:00
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów o których mowa w pkt l oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty w postępowaniu rekrutacyjnym dnia 29 czerwca 2016 do dnia l lipca 2016r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 15 lipca 2016r. do dnia 18 lipca 2016r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 6 lipca 2016r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 8 sierpnia 2016r. do godz. 12:00
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do gimnazjum w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w postępowaniu rekrutacyjnym 6 lipca 2016r. od godz. 12:00 do dnia 8 lipca 2016r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 8 sierpnia 2016r. godz. od godz. l2:00 do dnia 10 sierpnia 2016r. do godz. 15:00
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 1l lipca 2016 do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu l1 sierpnia 2016r. do godz. l2:00.