oferta klas dla kandydatów po gimnazjum

2019-05-13 16:06:05

OFERTA KLAS DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM!!!


I A Klasa integracyjna (ogólna)
Przedmioty rozszerzone: język polski, historia lub WOS, język angielski.
Przyszłe studia na kierunkach: prawo, administracja, politologia, socjologia, historia, filologia polska, filologia angielska, pedagogika.
Klasa stworzona z myślą o uczniu posiadającym zainteresowania humanistyczne. Klasa integracyjna jest wyjątkowa pod wieloma względami. Współpraca dwóch nauczycieli i mała liczebność uczniów pozwalają na pełną indywidualizację pracy dydaktycznej, stałe dostosowywanie treści programowych do możliwości uczniów, stopniowanie trudności zadań, stosowanie ciekawych metod aktywizujących. Indywidualizacja pracy dotyczy również uczniów zdolnych, dla których opracowuje się dodatkowe zadania.

I B Klasa ogólna
Przedmioty rozszerzone: język polski, historia lub WOS, geografia.
Przyszłe studia na kierunkach: prawo, administracja, politologia, socjologia, historia, filologia polska, filologia angielska, pedagogika, geografia.
Klasa dla uczniów zasiadających szerokie zainteresowania humanistyczne, w tym literackie, którzy chcieliby połączyć je również z uzupełnieniem z przyrody. Przygotowuje do podjęcia studiów humanistycznych oraz kierunków związanych z geografią (np. turystyka, architektura krajobrazu, geodezja i kartografia).

I C Klasa ogólna
Przedmioty rozszerzone: matematyka lub geografia, biologia, WOS
Przyszłe studia na kierunkach: matematyka, finanse i rachunkowość, ekonomia, geografia, turystyka i rekreacja, architektura krajobrazu, geodezja, kartografia.
Klasa jest propozycją dla uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość ze studiami na kierunkach ekonomicznych, społecznych, przyrodniczych, a także politechnicznych kierunkach związanych ściśle z matematyką lub geografią, bądź połączeniem tych obu, jak np. kartografia.

ID Klasa ogólna/biologiczno-chemiczna-fizyczna
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia lub fizyka, język angielski, język niemiecki.
Przyszłe studia na kierunkach: biologia, chemia, fizyka, medycyna, farmacja.
Klasa stworzona z myślą o uczniu uzdolnionym, którego pasją są przedmioty ścisłe oraz języki obce (język angielski, język niemiecki). Przedmioty rozszerzone dają możliwość studiowania na kierunkach biologiczno-chemicznych związanych z pracą w sektorze medycznym, farmaceutycznym, przyrodniczym.

IE Klasa sportowa/biologiczno-chemiczna (lekkoatletyka,piłka ręczna)
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia lub fizyka, język angielski, język niemiecki.
Przyszłe studia na kierunkach: Akademia Wychowania Fizycznego, biologia, biotechnologia, chemia, fizjoterapia, weterynaria, dietetyka, medycyna, pielęgniarstwo, analityka medyczna, kosmetologia, położnictwo, ratownictwo medyczne, farmacja, kryminalistyka.
Klasa stworzona z myślą o uczniu uzdolnionym sportowo w zakresie lekkoatletyki, którego pasją są również przedmioty ścisłe oraz języki obce (język angielski, język niemiecki). Przedmioty rozszerzone dają możliwość studiowania na kierunkach biologiczno-chemicznych związanych z pracą w sektorze medycznym, farmaceutycznym,