WOŚP

2017-11-27 18:19:30

Kochani. Zbliżamy się do kolejnego wielkiego finału WOŚP. Przedstawiamy sposób rejestracji wolontariuszy
Procedura naboru i rejestracji wolontariuszy
1. Nabór wolontariuszy prowadzony jest przez Sztab i Sztab Imprez Zamkniętych, którym Fundacja udzieliła zgody na działanie w ramach 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2. Szef Sztabu prowadzi nabór na jeden z trzech sposobów:
2.1 poprzez stronę internetową wolontariusze.wosp.org.pl
2.2 Bazę Szefa Sztabu (rejestracja tylko w Sztabie) znajdującą się na stronie sztaby.wosp.org.pl
2.3 przekazanie TOKEN wolontariuszowi lub koordynatorowi wolontariatu. Wolontariusz otrzymując TOKEN może dokonać rejestracji w Sztabie, od którego go otrzymał. Kod należy wpisać w wyszukiwarkę Sztabów na stronie wolontariusze.wosp.org.pl
3. Sposób prowadzenia naboru wolontariuszy określony jest przez Sztab.
Rejestracja wolontariuszy
4. Rejestracji wolontariusza można dokonać w jeden z dwóch sposobów:
4.1 internetowa storna wolontariusze.wosp.org.pl – wolontariusz pełnoletni samodzielnie dokonuje zgłoszenia do wybranego Sztabu, wolontariusz niepełnoletni zgłasza się z pomocą opiekuna prawnego
4.2 internetowa strona/profil Szefa Sztabu sztaby.wosp.org.pl Szef Sztabu samodzielnie dokonuje rejestracji wolontariusza na podstawie ankiety wolontariusza. Przykładowe wzory ankiet, które zawierają dane niezbędne do zarejestrowania wolontariusza są dostępne do pobrania pod adresem sztaby.wosp.org.pl
UWAGA! – Przykładowe ankiety nie są jednoznaczne z oświadczeniami generowanymi z systemu, na ich podstawie nie będą wyrabiane identyfikatory.
5. Wolontariusz po dokonaniu zgłoszenia poprzez stronę internetową wolontariusze.wosp.org.pl zobligowany jest do stawienia się w siedzibie Sztabu celem weryfikacji przez Szefa Sztabu wprowadzonych danych oraz podpisania zobowiązania do rozliczenia się z przeprowadzonej kwesty. Przy czym:
5.1 jeżeli dane wprowadzone przez wolontariusza zawierają błąd, Szef Sztabu ma
prawo je edytować na prośbę wolontariusza. Jakość zdjęcia sprawdzana i
akceptowana jest przez Fundację – po stronie Szefa Sztabu spoczywa weryfikacja
jego zgodności z osobą zgłaszaną
5.2 decyzja o akceptacji zgłoszenia wolontariusza podejmowana jest przez Szefa Sztabu, który ma prawo odrzucić zgłoszenie bez podania przyczyny
5.3 termin na stawienie się w siedzibie Sztabu po wysłaniu zgłoszenia określa Szef Sztabu