nabór 2017/2018 klasa humanistyczna

2017-04-23 16:27:35

Klasa IA- Klasa humanistyczna ogólnodostępna z poszerzoną edukacją kulturalną.
Oddział z miejscami dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych liczący 15-20 uczniów.
W klasie nie ma różnic w jakości nauczania, ale w sposobie. W oddziale pracuje dwóch nauczycieli. Jeden prowadzi zajęcia z całą klasą, drugi w tym czasie wspomaga dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych dostosowując zakres materiału i stopień trudności oraz zadania do ich możliwości i potrzeb. Indywidualizacja pracy dotyczy również uczniów zdolnych, dla których opracowuje się dodatkowe zadania. Na lekcji uczniowie mają szansę częściej wypowiadać się i poruszać interesujące ich zagadnienia oraz doskonalą umiejętność wystąpień publicznych. Rozwijamy zainteresowania literaturą, kulturą, sztuką. Uczestniczymy w wyjściach kulturalnych. Nauka w tej klasie ułatwi Wam kształcenie na kierunkach filologicznych, dziennikarstwie, historii, socjologii i innych z zakresu wiedzy humanistycznej.

Zajęcia dodatkowe: logopedia, rehabilitacja i terapia pedagogiczna. Dla chętnych: warsztaty językowe, ratownictwo, zajęcia paramilitarne

<<ważne terminy>>