nabór 2017/2018 klasa dwujęzyczna (egzamin językowy)

2017-04-23 16:32:07

Klasa1C - dwujęzyczna, tworzona przy współpracy z 43 Gimnazjum.

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: język polski lub matematyka, WOS lub historia, geografia lub biologia, język niemiecki
Przedmiot uzupełniający: informatyka użytkowa
W procesie rekrutacji uczniowie przystępują do testu kompetencji z języka niemieckiego (w języku niemieckim) oraz do sprawdzianu kompetencji językowych (w języku polskim).
Terminy testów będą ogłoszone przez KO, a szczegółowa informacja zostanie podana na stronie szkoły i fb XLIII LO.

Ważne terminy:

26.05.2017 r. – potwierdzenie  udziału w sprawdzianie z j. niemieckiego (dla kandydatów kontynuujących naukę języka niemieckiego) lub teście predyspozycji językowych (dla kandydatów rozpoczynających naukę j. niemieckiego)

29.05.2017 r. , godz. 15.00 sprawdzian z j. niemieckiego/ predyspozycji językowych.

Ze sprawdzianu zwolnieni są kandydaci posiadający certyfikat z j. niemieckiego na poziomie  A2.

Nauka języka niemieckiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Nauczanie dwujęzyczne będą prowadzić nauczyciele Gimnazjum nr 43 posiadający uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów DSD (egzamin bezpłatny). Dwujęzyczność realizowana będzie na przedmiotach: historia i WOS (klasa I), historia i społeczeństwo (klasy II i III), matematyka (klasa I, II, III). Wszystkie przedmioty prowadzone będą przez nauczycieli z uprawnieniami egzaminatorów maturalnych.
Uczniowie, którzy nie uczyli się języka niemieckiego, a chcieliby rozpocząć szybką i skuteczną naukę tego języka muszą przystąpić do egzaminu kompetencji językowych.

 

Rozwijaj swój talent językowy, zdobywaj międzynarodowe certyfikaty!
 

 • Współpraca z Republiką Federalną Niemiec (państwowy egzamin DSD)
 • Wyjazdy edukacyjne i wymiany zagraniczne z Niemcami
 • Zajęcia z nativ speakerem

Klasa dwujęzyczna to:

 • intensywna nauka języka niemieckiego (6 godzin tygodniowo),
 • przygotowanie do bezpłatnego DSD, państwowego egzaminu RFN
 • nauka przedmiotu (np. historia, WOS, matematyka) poprzez język obcy,
 • aktywizujące metody nauczania (projekty, wspieranie indywidualnego procesu uczenia się, wykorzystanie różnorodnych technik uczenia słownictwa, zastosowanie nowoczesnych technik edukacyjnych na lekcji ),
 • dostęp do  niemieckich podręczników, beletrystyki i aktualnych czasopism niemieckojęzycznych,
 • wyjazdy edukacyjne,
 • wymiany międzynarodowe.

„Języka obcego nauczymy się lepiej, kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego.”

Jean Duverger

Nauczanie dwujęzyczne jest obecnie bez wątpienia jednym z najbardziej efektywnych sposobów uczenia się jednocześnie języka obcego jak też  innych przedmiotów.
To zarówno intensywna nauka języka obcego jak też nauka poprzez język obcy. Język obcy staje się narzędziem do zdobywania informacji, wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin.

Zalety nauczania dwujęzycznego obejmują kilka aspektów:

 • lingwistyczny: poprawienie ogólnej kompetencji w posługiwaniu się językiem obcym, rozwinięcie umiejętności prezentacji oraz ustnej komunikacji w języku obcym, zwiększenie świadomości języka, zarówno polskiego jak i obcego,
 • przedmiotowy: okazja do nauki przedmiotu z różnych perspektyw, dostęp do specjalistycznego słownictwa w języku obcym, przygotowanie do przyszłych studiów i/lub pracy zawodowej,budowanie kompetencji międzykulturowych, rozwijanie umiejętności komunikacji międzykulturowej, uczestniczenie w wyjazdach edukacyjnych i wymianach międzynarodowych, komunikacja z rodzimymi użytkownikami języka (native speaker)
 • uzyskiwanie międzynarodowych certyfikatów językowych,
 • różnicowanie metod i form praktyki szkolnej, wzmacnianie motywacji ucznia.
   

<<ważne terminy>>

PISZĄ O NAS <-- KLIKNIJ TUTAJ